Nyheter

Her listes nyheter kronologisk

Ta kontakt med styret om det er noe du mener burde stå her

Skroll nedover denne side for flere / alle nyheter 


 

E6 Vålerengtunnelen stenger

Mandag 8. juni stenger Statens vegvesen nordgående løp i E6 Vålerengtunnelen for oppgradering. Det blirstengt fram til mot slutten av oktober 2020. Deretter stenges sørgående løp fram til mars 2021

 

Egen side for denne nyheten på http://www.ensjoveien31.no/Nyheter/2054

 

Stengingen betyr at tunnelens kapasitet reduseres med halvparten til starten av 2021. Fram til 8.juni blir det nattestenginger av tunnelen.

 

E6 Våerengtunnelen skal oppgraderes som følge av strengere krav til sikkerhet i vegtunneler. Samtidig skal Bane NOR forsterke tunneltaket for å legge nye togspor i Brynsbakken. Slik sikrer vi at det gjøres mest mulig arbeid samtidig og slipper å stenge flere ganger.

 

Oppstart og ferdigstillelse

Arbeidet med oppgradering av E6 Våerengtunne|en er allerede i gang. For tiden bygges det nye tekniske bygg utenfor tunnelen. Samtidig gjøres det forberedende arbeider om natten inne i tunnelen. Arbeidene skal etter planen være ferdige i starten av 2021. Utførende entreprenør er AF Gruppen.

 

Dette skal vi gjøre i Vålerengtunnelen

l likhet med de øvrige tunnelene vi har oppgradert i Oslo skal det gjøre omfattende arbeider i E6 Vålerengtunnelen.

 • Skifte ut alt sikkerhetsutstyr
 • Forsterke tunnelen i forbindelse med Bane NORs prosjekt ”Kapasitetsøkning Brynsbakken”. Vi skal fjerne gammel betong, forsterke fjellet, tette for vanninnsig og bygge nytt tunneltak og nye vegger.
 • Bygge nye tekniske bygg
 • Bygge ny renseløsning for vaskevann i tunnelen (sedimenteringsbasseng)
 • Oppgradere eksisterende rømningsveier og lage flere nye
 • Forbedre brannbeskyttelsen
 • Reparere skadet betong
 • Skifte ut det elektriske anlegget
 • Reparere skader i vegbanen

 

Hvordan blir du påvirket av arbeidene?

Statens vegvesen er opptatt av at naboer rundt tunnelen skal påvirkes minst mulig. Likevel må du regne med å oppleve ulemper i forbindelse med arbeidene, blant annet støy fra anleggsområdet. Det vil også bli endringer i det vanlige kjøremønsteret, og du må regne med mer kø enn vanlig.

 

Hva kan du selv gjøre?

Vi oppfordrer alle som har mulighet til å finne alternative ruter eller reise utenom rushtiden. De som har mulighet til å ha hjemmekontor oppfordres til å benytte seg av det. De som reiser lokalt oppfordres til å sykle eller gå.

Se www.vegvesen.no for snarveitips.

 

Fra og med 8. juni er ikke E6 Vålerengtunnelen en snarveg, men en omveg

 

Mer informasjon på:

 1. www.vegvesen.no/vegprosjekter/tunneleroslo
 2. www.facebook.com/oslotunneler/
 3. www.twitter.com/vegvesenost

 

Kontaktinformasjon:

Stian Ellingsen, prosjektleder, telefon 907 73 840, email: stian.ellinsen [at] vevesen.no

Linn Kulberg Knutsen, byggeleder, telefon 97 65 47 99, email: linn.kulber.knutsen [at] vevesen.no

Lars Helge Rasch, kommunikasjon, telefon 901 01 005, email: lars.rasch [at] vevesen.no

 

🔥 Røykvarsler 🔋 Batteri

Husk å passe på at du har fullt batteri i alle røykvarslerene i leiligheten din ♨️ 💨 🔔

Siste nyheter

Varmtvannet var stengt kl 08-09 Tirsdag morgen 2. Juli
Grunnet en lekkasje i kjelleren...


🔔 Brannalarm test Tirsdag 23 Juni kl 08:00 🔥
🚨 I morgen TIRSDAG 23 JUNI...


Vannet stenges i oppgang A og B grunnet lekkasje i kjelleren
19:00 => Det er uvisst hvor lenge dette...


E6 Vålerengtunnelen stenger
Mandag 8. juni stenger Statens vegvesen...


Støyende arbeid i Ensjøveien 34 (Ensjølyst)
AF Decom er på vegne av Neptune...