Regler i Ensjøveien 31

This page in English

Husordensregler Ensjøveien 31

 1. Gårdsplass, trappeoppganger, korridorer og felles kjellerrom må ikke opptas med gjenstander tilhørende beboerne, så som kasser, innbo, sportsartikler, barnevogner og lignende. Sykler og kjøretøyer skal settes på sted anvist av Sameiets styre eller forretningsfører.
 2. Enhver forurensing av gårdsplassen, plenareal og ovennevnte fellesrom er forbudt. Alt avfall skal legges i dertil bestemte beholdere. Ethvert søl omkring søppelbeholderne skal unngås.
 3. Det er forbudt å røyke i trappeoppganger eller heisene.
 4. Banking og lufting av tøy, møbler, tepper, sengetøy m.v. må kun foregå på gårdsplass eller annen av styret eller forretningsfører anvis plass.
 5. Uten skriftlig samtykke er det forbudt å anbringe plakater og oppslag av enhver art på eiendomme, likeså å male vinduer og vegger og sette opp skilt, antenner eller lignende.
 6. Inngangsdører skal alltid holdes låst.
 7. Fellesrom som vaskerom eller tørkerom benyttes av beboerne etter nærmere bestemmelser fastsatt av Sameiet. I den grad vasking av fellesrom, som trapper og ganger, skal utføres av beboerne, skal dette skjer etter vaktlister satt opp av styret.
 8. Ombyggingsarbeider skal meldes til styret før arbeidet igangsettes. Tiltakshaver må i størst mulig grad søke arbeidet gjennomført til minst mulig sjenanse for øvrige beboere.
 9. Det skal være ro i leilighetene og ellers i huset mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. Selskapelighet som kan medføre støy, skal varsles andre beboere i god tid på forhånd. Overdreven festing anses som mislighold av boforholdet.
 10. Beboere er ansvarlig for at husordensregler bilr overhgoldt av husstanden og andre som er gitt tilgang til leiligheten eller eiendommen for øvrig.

 


 

Parkeringsvedtekter

 1. Styret vil til enhver tid vurdere behovet for antall gjesteparkeringsplasser
 2. Sameiets parkeringsplasser for øvrig leies ut – fortrinnsvis til beboere i Ensjøveien 31
 3. Hver seksjon har anledning til å leie én biloppstillingsplass gjennom sameiet. Ønskes flere må det leies til markedspris gjennom fremleier (VestPark pdd)
 4. Eiere, som også er beboer(e), har fortrinnsrett til å leie plassene som er på gårdsplassen
 5. De som ikke har plass, kan sette seg på venteliste, og får tilbudt plass som senere blir ledig
 6. Det er en oppsigelsestid på en måned
 7. Plassene leies ut til en pris på Kr 250 per måned
 8. Leieprisen kan reguleres når styret finner det nødvendig
 9. Det faktureres kvartalsvis
 10. Det betales leie for alle plassene, unntatt vaktmesterplassen, tilhengerplassen og gjesteparkeringsplassene
 11. Leietaker skal ha mulighet til fornyelse av avtalen hver tolvte måned, dersom ventelisten er tom
 12. Plassen er tidsbegrenset til tolv måneder og leier må aktivt be om fornyelse
 13. Styret / forretningsfører administrerer parkeringsordningen, som også kan settes bort til oppfølgning fra vaktselskap
 14. Dersom parkeringsordningen misbrukes, kan parkeringsretten inndras
 15. Styret skal forsøke å fremleie plasser som er ledige. Prisen for dette kan være høyere enn ved vanlig leie av beboere

🔥 Røykvarsler 🔋 Batteri

Husk å passe på at du har fullt batteri i alle røykvarslerene i leiligheten din ♨️ 💨 🔔

Siste nyheter

Protokoll Årsmøte
Link til protokoll fra ordinært...


Årsmøte Tirsdag 8 Juni klokken 17
Møtet avholdes på zoom, og...


Meld inn saker til årsmøtet
Har du saker du ønsker å ta...


Lite varmtvann
Det har vært en lekkasje i fyrrommet...


Nabovarsel Filminnspilling
NABOVARSEL TIL ALLE  I...