Nyheter

Her listes nyheter kronologisk

Ta kontakt med styret om det er noe du mener burde stå her

Skroll nedover denne side for flere / alle nyheter 


 

Protokoll Årsmøte

 • 2021.06.22

Link til protokoll fra ordinært sameiermøte kan finnes under Dokumenter


Årsmøte Tirsdag 8 Juni klokken 17

 • 2021.06.04

Møtet avholdes på zoom, og er ment for eiere, ikke leietakere.

 

Trykk på linken under så blir dere med på møte,

Møt gjerne opp 5-10 minutter før hvis du har liten eller ingen erfaring med digitale møter.

Dere kan også ringe Jonas Hansen-Tangen på 928 30 820 hvis det oppstår problemer underveis.

 

https://zoom.us/j/97722328234?pwd=YjZrRVIzOTZjbzNwaktqUjNhenl0Zz09

 

Møte ID: 977 2232 8234

Tilgangskode: 821995

 


Meld inn saker til årsmøtet

 • 2021.05.10

Har du saker du ønsker å ta opp på årsmøtet? Henvend deg til forretningsfører (eller skriv beskjed på hjemmesiden) senest 14. Mai, så får vi det med i innkallingen 👍


Lite varmtvann

 • 2021.02.10

Det har vært en lekkasje i fyrrommet i natt. Den førte til redusert trykk og mindre varmtvann. Vaktmester har gjort noen justeringer nå som muligens gir mer trykk og mer varmtvann. Så kommer det en fyrkjele-ekspert for å se på situasjonen i løpet av dagen.

 

 

Se mer info og bilder på facebook gruppa

https://www.facebook.com/groups/302150797018831


Nabovarsel Filminnspilling

 • 2021.01.03

NABOVARSEL TIL ALLE  I ENSJØVEIEN 31 B og A

 
Det skal foregå en lavbudsjett filminnspilling i oppgang B den 11-17 januar.
Det meste av innspillingen skal foregå i leilighets nummeret H0203 i oppgang B,
samt en dags innspilling skal vi være en kort stund innom vaskerommet og i gangen.
 
Vi kommer til å sende ut ny informasjon rundt tidspunktene nærmere.  
Vi blir en liten crew på ca 10 stk og skal gjøre så godt vi kan for å gjøre opplevelsen så komfortabel som mulig for begge partier og alle beboere.
 
 
😊 God jul & godt nyttår
 
 
Mvh. 
Christopher i H0203 oppgang B

Kortbetaling 💳 i vaskeriet

 • 2020.11.13

Vi har fått ny betalingsløsning i vaskeriet.

Du må nå betale med kort. Se instruksjoner på veggen i vaskeriet.

Eller last ned bruksanvisning under Dokumenter


Vil du bli styremedlem?

 • 2020.10.29

Det er en åpen plass i styret.

Hvis du vil være styremedlem i Sameiet Ensjøveien 31 så gi beskjed til styreleder.

Gir du beskjed før 2. november blir det tatt med i den formelle innkallelsen.

Hvis ikke kan du melde interesse under det ekstraordinære sameiermøtet.


Unngå at viktig email havner i spam

 • 2020.10.29

Konfigurer e-mail sent fra post@ensjoveien31.no til å ikke havne i spam filteret ditt. Så er du sikker på å motta viktig informasjon fra styret.


Ekstraordinært sameiermøte den 12. November Kl. 17

 • 2020.10.22

Vi planlegger et ekstraordinært sameiermøte Torsdag den 12. November klokken 17.

 

Zoom møte id er: 835 1938 2913

 
Møtet vil bli avholdt digitalt.
Vil du delta så gi beskjed til glennerik [@] ensjoveien31.no
Du vil da få tilsendt møtedokumenter og en Zoom møte-id som du kan bruke på
 
Hvis du aldri har brukt Zoom til et digitalt møte er det lurt å forberede seg og gjennomføre et test møte. Det kan du gjøre på https://zoom.us/
 
Denne møteinnkallelsen er ment for EIERE i Sameiet Ensjøveien 31, ikke for leietakere.
 
Gi beskjed om du har spørsmål 👍

Ny tørketrommel i vaskeriet

 • 2020.10.07

Vi har installert en ny tørketrommel i fellesvaskeriet 👍

Den kan brukes gratis intill videre  🥳

Ny tørketrommel i fellesvaskeriet


Ensjølyst (Ensjøveien 34) Nabovarsel

 • 2020.08.27

NABOVARSEL – ENSJØLYST, (Ensjøveien 34)

INFORMASJON OM KOMMENDE BYGGEOG ANLEGGSARBEID

BundeBygg AS skal nå i gang med utbyggingen for Neptune Properties på Ensjølyst.

Vi vil med dette informere litt om planene våres fremover, og holde dere oppdatert i forkant under hele prosessen.

Sjekk ut prosjektet på nett: https://neptuneproperties.no/vare-boliger/ensjolyst/prospekt

Normal arbeidstid for byggearbeidene er fra 07.00 – 19.00, men det vil kunne være forberedende arbeider både på begynnelsen og slutten av dagen. De støyende arbeidene vil pågå mellom 07.00 og 19.00. Evt arbeider utover disse tidspunkt vil bli varslet særskilt nærmere.

 • Vi skal gjøre følgende for å redusere ulempene:
  Vi skal planlegge arbeidene slik at de mest støyende arbeidene blir utført i perioder på døgnet som er minst sårbar for de som blir berørt
  Vi vil ikke drive støyende aktivitet i helgene eller på helligdager.

Antatt ferdigstillelse Q1 – 2023
Vi oppfordrer alle til å kontakte oss dersom det skulle være noe spørsmål eller lignende i

byggeperioden: send mail til: ensjolyst [at] bundebygg.no

Kommende periode:

Vi skal starte med omlegging av VAledninger nå fra september og mot jul. Her vil det til tider bli støyende arbeider, i form av sprengning av grøftetrase. Malerhaugveien vil til tider bli gravd opp, men der kommer det nærmere informasjon når den tid kommer.

Oppstart utgraving for byggene starter tidlig i 2021.

Vi vil også kalle inn til en befaring på tomten for de som har lyst til dette, samt ha faste møter på brakkerigg når denne blir satt opp i løpet av starten 2021.

Finn PDF/bilder og mer detaljer under Diverse-fanen på siden Dokumenter


Referat fra ordinært sameiermøte

 • 2020.08.26

Nå kan du laste ned referat fra ordinært sameiermøte.

Du finner protokoll under Dokumenter

 


Varmtvannet var stengt kl 08-09 Tirsdag morgen 2. Juli

 • 2020.07.02

Grunnet en lekkasje i kjelleren måtte varmtvannet stenges i oppgang A og B denne tirsdag morgen.

Vi hadde planlagt at dette skulle skje senere på dagen med varsel på forhånd, men uforutsette hendelser gjorde at vi plutselig måtte stenge uten varsel på forhånd.

Samtidig (og uten relasjon til problemet med vannlekasjen) meldte GET om at internet i området var utilgjengelig. Derfor fikk vi ikke gitt beskjed på SMS og tavler før lekkasjen var ferdig reparert.

Styret beklager at det ble slik, og håper på en mindre uheldig rekkefølge av hendelser neste gang.


🔔 Brannalarm test Tirsdag 23 Juni kl 08:00 🔥

 • 2020.06.22

🚨 I morgen TIRSDAG 23 JUNI gjennomføres en 🔥 TEST 🔥 av brannvarslings-anlegget klokken 🔔 08:00


Vannet stenges i oppgang A og B grunnet lekkasje i kjelleren

 • 2020.06.09

19:00 => Det er uvisst hvor lenge dette vil vare. Men vi oppdaterer med informasjon her fortløpende.

20:00 => Vannet har ikke vært stengt hele tiden, kun varmtvannet en liten periode. Vannet er på til vi får tak i en rørlegger som kan fikse lekkasjen.

21:00 => Vi venter på rørlegger, de fleste er opptatt nå så det tar litt tid før en kan komme.

21:00 => Det er mulig vi også må stenge vannet i oppgang A for å få stopped lekkasjen.

22:00 => Rørlegger kommer i morgen tidlig og fikser lekkasjen. VARMT vannet stenges ca klokken 23:00 i dag, og blir stengt frem til da. Vi mangler en stoppekran som passer røret i kjelleren, og får ikke tak i det før i morgen tidlig når butikken åpner klokken 0700. Vi regner med å ha vamtvann tilbake rundt 1000.

 

0800 => Vannet er tilbake.

 

Styret takker Rørlegger og Vaktmester for god innsats 👍

 

Flere bebeoere fikk ikke SMS om dette. Vi skal oppdatere SMS-thenesten med 15 nye telefonnummer ☀️


E6 Vålerengtunnelen stenger

 • 2020.06.06

Mandag 8. juni stenger Statens vegvesen nordgående løp i E6 Vålerengtunnelen for oppgradering. Det blirstengt fram til mot slutten av oktober 2020. Deretter stenges sørgående løp fram til mars 2021

 

Egen side for denne nyheten på http://www.ensjoveien31.no/Nyheter/2054

 

Stengingen betyr at tunnelens kapasitet reduseres med halvparten til starten av 2021. Fram til 8.juni blir det nattestenginger av tunnelen.

 

E6 Våerengtunnelen skal oppgraderes som følge av strengere krav til sikkerhet i vegtunneler. Samtidig skal Bane NOR forsterke tunneltaket for å legge nye togspor i Brynsbakken. Slik sikrer vi at det gjøres mest mulig arbeid samtidig og slipper å stenge flere ganger.

 

Oppstart og ferdigstillelse

Arbeidet med oppgradering av E6 Våerengtunne|en er allerede i gang. For tiden bygges det nye tekniske bygg utenfor tunnelen. Samtidig gjøres det forberedende arbeider om natten inne i tunnelen. Arbeidene skal etter planen være ferdige i starten av 2021. Utførende entreprenør er AF Gruppen.

 

Dette skal vi gjøre i Vålerengtunnelen

l likhet med de øvrige tunnelene vi har oppgradert i Oslo skal det gjøre omfattende arbeider i E6 Vålerengtunnelen.

 • Skifte ut alt sikkerhetsutstyr
 • Forsterke tunnelen i forbindelse med Bane NORs prosjekt ”Kapasitetsøkning Brynsbakken”. Vi skal fjerne gammel betong, forsterke fjellet, tette for vanninnsig og bygge nytt tunneltak og nye vegger.
 • Bygge nye tekniske bygg
 • Bygge ny renseløsning for vaskevann i tunnelen (sedimenteringsbasseng)
 • Oppgradere eksisterende rømningsveier og lage flere nye
 • Forbedre brannbeskyttelsen
 • Reparere skadet betong
 • Skifte ut det elektriske anlegget
 • Reparere skader i vegbanen

 

Hvordan blir du påvirket av arbeidene?

Statens vegvesen er opptatt av at naboer rundt tunnelen skal påvirkes minst mulig. Likevel må du regne med å oppleve ulemper i forbindelse med arbeidene, blant annet støy fra anleggsområdet. Det vil også bli endringer i det vanlige kjøremønsteret, og du må regne med mer kø enn vanlig.

 

Hva kan du selv gjøre?

Vi oppfordrer alle som har mulighet til å finne alternative ruter eller reise utenom rushtiden. De som har mulighet til å ha hjemmekontor oppfordres til å benytte seg av det. De som reiser lokalt oppfordres til å sykle eller gå.

Se www.vegvesen.no for snarveitips.

 

Fra og med 8. juni er ikke E6 Vålerengtunnelen en snarveg, men en omveg

 

Mer informasjon på:

 1. www.vegvesen.no/vegprosjekter/tunneleroslo
 2. www.facebook.com/oslotunneler/
 3. www.twitter.com/vegvesenost

 

Kontaktinformasjon:

Stian Ellingsen, prosjektleder, telefon 907 73 840, email: stian.ellinsen [at] vevesen.no

Linn Kulberg Knutsen, byggeleder, telefon 97 65 47 99, email: linn.kulber.knutsen [at] vevesen.no

Lars Helge Rasch, kommunikasjon, telefon 901 01 005, email: lars.rasch [at] vevesen.no

 


Støyende arbeid i Ensjøveien 34 (Ensjølyst)

 • 2020.05.26

AF Decom er på vegne av Neptune Properties engasjert til å gjennomføre rivearbeid på flere bygninger i Ensjøveien 34. Arbeidene inkluderer maskinelt rivearbeid som til tider kan medføre støy.

 

Arbeidstiden på anleggsplassen vil være Mandag-Torsdag, fra klokken 07:00-19:00

Den maskinelle rivingen vil starte opp mandag 25. Mai og vare cirka tre uker

 

Etter dette vil det være et opphold på eiendommen, mens vi sammen med entreprenør planlegger oppstart hovedprosjektet i august / september.

 

Vi vil i denne forbindelse sørge for at totalentreprenør i forkant sikrer god kommunikasjon til naboer og andre berørte.

 

Vi beklager så mye for støyen og ulempene dette måtte medføre og takker på forhånd for tålmodigheten.

 

Med vennlig hilsen
AF Decom AS


Støyende arbeid i Ensjøsvingen 2

 • 2020.05.07
Vi i Ensjøsvingen 2 tekker om taket. Vi har singel på taket som må fjernes. Dette fikk vi beslked om var støyende arbeid, men skulle kun ta én dag, og foregå på dagtid tirsdag. Nå er de på tredje dagen. Jeg har fått beslked om at de blir ferdige iløpet av dagen i dag med å fjerne steinen. Vi ser nå i ettertid at vi burde sendt ut et nabovarsel. Beklager dette. 
 
Fremover skal det i utganspunktet ikke være spesielt mye støyende arbeider for naboer, ifølge taktekkerne (har nettopp pratet med de ang dette) Fra i morgen vil de starte å borre i betong på taket. De sier dette vil i hovedsak medføre endel støy for beboerne hos oss, men ikke noe spesielt støy til naboer. Det vil også arbeides lørdag 9mai fra tidligst kl 09:00. Søndag er det såklart arbeidsfri. Arbeidet er planlagt fullført fredag 15 mai. 

1. Desember er røykvarslerens dag

 • 2019.12.01

Den første desember er røykvarslerens dag.

Test at dine røykvarslere fungerer.

Lær mer om dette på

https://norskbrannvern.no/roykvarslerens-dag-1-desember/


Varetransport i personheis?

 • 2019.09.16

Flytter du inn, eller ut... eller kanskje du pusser opp

🏚

Uansett, dersom du skal bruke person-heisen til varetransport, må du huske å

Be vaktmester om å få utlevert nøkkel for å låse heisdørene i åpen stilling

Det er viktig for å unngå at de blir ødelagt

Reparasjon av heis er dyrt, og den enkelte bruker vil holdes økonomisk ansvarlig ved uvettig bruk


🚙 Vi bytter parkerings-selskap til VestPark med elektronisk registrering

 • 2019.09.04

Fra og med Oktober vil VestPark ta over jobben med å holde fremmede biler unna parkeringsplassene våre. Systemet er elektronisk, så vi slipper parkerings-kort. Men det betyr at vi må registrere alle bil-skilt i en database. Jeg ber derfor alle beboere som har en parkeringsplass om å sende sitt bil-skilt-nummer til styret, sammen med fullt navn og leilighetsnummer. Hvis ikke kan du oppleve å bli ilagt bot fra Oktober.

Bruk kontakt skjemaet for å sende oss denne informasjonen så er du trygg. Husk at du allerede må ha en parkerings-avtale og betale for en parkeringsplass på gården (eller ha det inkludert i husleia om du leier en leilighet).

Når det gjelder gjesteparkering vil vi fortsette med parkeringskort som må ligge synlig i ruten. Kontakt vaktmester eller en person i styret for å få utlevert gjesteparkeringskort. VestPark vil snart starte et arbeid med å sette opp nye parkerings-skilt på eiendommen. Gjesteparkeringen vil da bli skiltet med krav om parkeringskort for å stå lovlig parkert.

Hvis ditt regnummer står listet under siden parkering kan du være trygg på å ikke vil få bot fra VestPark.

🔊"Tut & kjør" 🚙... Men parker helst uten å tute 🚘

 


Protokoll Årsmøte 2019

 • 2019.07.05

Et referat fra ordinært sameiermøte er nå tilgjengelig.

Protokollen kan lastes ned som PDF på sameiets hjemmeside www.ensjoveien31.no under Dokumenter.

Be en venn, nabo eller kollega om hjelp til å printe den ut hvis du ikke har tilgang elektronisk.


🔥 Brann 🔫

 • 2019.04.28

Styret i Ensøveien 31 oppfordrer alle beboere til å rengjøre kjøkkenvifte / ventilatorfiltre jevnlig. De som bruker mye frityrolje må rengjøre filterene ofte da de skal være rene hele tiden, og man er selv ansvarlig for å overholde dette kravet. Branner som oppstår som følge av urene kjøkkenvifter har en tendens til å spre seg fort. Forsikringsselskapet ikke dekker brannskader som skyldes at kjøkkenvifte / ventilatorfiltre ikke er skikkelig rengjort.

 

Sjekk ut følgende artikler om brann og hvordan unngå det:


🔥 Røykvarsler 🔋 Batteri

Husk å passe på at du har fullt batteri i alle røykvarslerene i leiligheten din ♨️ 💨 🔔

Siste nyheter

Protokoll Årsmøte
Link til protokoll fra ordinært...


Årsmøte Tirsdag 8 Juni klokken 17
Møtet avholdes på zoom, og...


Meld inn saker til årsmøtet
Har du saker du ønsker å ta...


Lite varmtvann
Det har vært en lekkasje i fyrrommet...


Nabovarsel Filminnspilling
NABOVARSEL TIL ALLE  I...