Nyheter

Her listes nyheter kronologisk

Ta kontakt med styret om det er noe du mener burde stå her

Skroll nedover denne side for flere / alle nyheter 


 

Ensjølyst (Ensjøveien 34) Nabovarsel

NABOVARSEL – ENSJØLYST, (Ensjøveien 34)

INFORMASJON OM KOMMENDE BYGGEOG ANLEGGSARBEID

BundeBygg AS skal nå i gang med utbyggingen for Neptune Properties på Ensjølyst.

Vi vil med dette informere litt om planene våres fremover, og holde dere oppdatert i forkant under hele prosessen.

Sjekk ut prosjektet på nett: https://neptuneproperties.no/vare-boliger/ensjolyst/prospekt

Normal arbeidstid for byggearbeidene er fra 07.00 – 19.00, men det vil kunne være forberedende arbeider både på begynnelsen og slutten av dagen. De støyende arbeidene vil pågå mellom 07.00 og 19.00. Evt arbeider utover disse tidspunkt vil bli varslet særskilt nærmere.

  • Vi skal gjøre følgende for å redusere ulempene:
    Vi skal planlegge arbeidene slik at de mest støyende arbeidene blir utført i perioder på døgnet som er minst sårbar for de som blir berørt
    Vi vil ikke drive støyende aktivitet i helgene eller på helligdager.

Antatt ferdigstillelse Q1 – 2023
Vi oppfordrer alle til å kontakte oss dersom det skulle være noe spørsmål eller lignende i

byggeperioden: send mail til: ensjolyst [at] bundebygg.no

Kommende periode:

Vi skal starte med omlegging av VAledninger nå fra september og mot jul. Her vil det til tider bli støyende arbeider, i form av sprengning av grøftetrase. Malerhaugveien vil til tider bli gravd opp, men der kommer det nærmere informasjon når den tid kommer.

Oppstart utgraving for byggene starter tidlig i 2021.

Vi vil også kalle inn til en befaring på tomten for de som har lyst til dette, samt ha faste møter på brakkerigg når denne blir satt opp i løpet av starten 2021.

Finn PDF/bilder og mer detaljer under Diverse-fanen på siden Dokumenter

🔥 Røykvarsler 🔋 Batteri

Husk å passe på at du har fullt batteri i alle røykvarslerene i leiligheten din ♨️ 💨 🔔

Siste nyheter

Ensjølyst (Ensjøveien 34) Nabovarsel


Referat fra ordinært sameiermøte
Nå kan du laste ned referat fra...


Varmtvannet var stengt kl 08-09 Tirsdag morgen 2. Juli
Grunnet en lekkasje i kjelleren...


🔔 Brannalarm test Tirsdag 23 Juni kl 08:00 🔥
🚨 I morgen TIRSDAG 23 JUNI...


Vannet stenges i oppgang A og B grunnet lekkasje i kjelleren
19:00 => Det er uvisst hvor lenge dette...